top of page
Lärkan_musikförskola_illustration_webbsida.png

Kreativitet är vår melodi!

lärkan_musikförskola_vasastan_webbsida.png

Välkommen till
Föräldrakooperativet Lärkans musikförskola

För oss är musiken viktig för att barnen ska få glädje i lärandet. Vi sjunger och spelar så fort tillfälle ges och varje dag har vi samling med sång och ramsor.
 

Musikförskolan Lärkan är ett föräldrakooperativ i 

Stockholm (Vasastan) som bygger på ett ideellt engagemang. Det betyder att du som förälder förväntas ta en mer aktiv del i förskolans verksamhet än på andra förskolor.

Varför arbetar vi med musik?
  • Musik utvecklar lyssnande, tal, känslor och stämningar.

  • Musik stärker barnens självkänsla och identitet. 

lärkan_musikförskola_vasastan_musik_barn.png

Kort om Lärkan

Lärkan är en enskilt driven förskola som bildades hösten 1989. Vi är ett föräldrakooperativ med inriktning musik och utevistelse. Vi arbetar i små grupper med hög personaltäthet. Vi strävar efter att vara en stabil och trygg förskola med extra mycket värme där varje barn får den uppmärksamhet den behöver.
lärkan_musikförskola_vasastan_utevistelse_musik_barn
Lokaler/innergård

Lokalerna har en yta på 510 kvm fördelat på tre avdelningar på två våningsplan. Förskolan har ett centralt läge med närhet till grönområden, flertalet parker och andra aktiviteter. Vår innergård nyttjas flitigt, där finns en stor lekplats med klätterställning, rutschkana sandlådor och förråd. På gården finns buskar, träd och odlingslådor. Här finns gott om plats för cyklar, bollsport och grupplekar. Vi har även tillgång till en riktig gymnastiksal som ger barnen möjligheter att arbeta med sin motoriska utveckling inom ämnesområdet hälsa och rörelse.

Utbildning

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola där lärandet ska vara lustfyllt och meningsfullt. Vi uppmuntrar leken där barnen får lära sig ett socialt samspel, får lösa konflikter liksom bearbeta känslor och upplevelser. Vi tycker att det är viktigt att leken får ta plats, både inomhus och utomhus.

lärkan_musikförskola_vasastan_barn_musik
lärkan_musikförskola_vasastan_barn_musik
Organisation

Lärkan har 47 platser som är fördelade på tre avdelningar. Här arbetar 9 pedagoger, 3 per avdelning. 

Vi strävar efter att arbeta i små grupper för att alla barn ska kunna komma till tals och få synas. 

Vi arbetar med olika teman och projekt för att kombinera olika ämnen som naturvetenskap, musik, matematik, digitala verktyg och teknik till en helhet.

Hösten 2023 kommer vi att arbeta med "kroppen" som ett gemensamt tema för hela verksamheten.

Öppettider

Under sommaren stänger vi 4 veckor för semester. Vid behov av barnomsorg samarbetar vi med andra föräldrakooperativ i Vasastan. 

Stockholms stads ramtider är 6.30-18.30.

lärkan_musikförskola_illustration_webbsida
I dagsläget är våra öppettider 8.00-17.00 men öppettiderna styrs av föräldrarnas behov och följs upp kontinuerligt.
“Gemenskapen mellan barnen är otrolig. Caspian har alltid känt sig trygg när han går till förskolan. Jag är jättetacksam. Jag rekommenderar starkt att man lämnar sitt barn på lärkan.”

Awas Pechrak, tidigare förälder på Lärkan

lärkan_musikförskola_vasastan_illustration_webbsida
Klagomålshantering och Synpunkter

Ibland tycker hem och förskola inte likadant om det arbete som sker i förskolan. Det är naturligt. frågor behöver diskuteras och ventileras. Ofta kan man lösa frågetecken på ett enkelt sätt, genom att pedagog/rektor och föräldrar sätter sig och diskuterar.

Det går bra att lämna anonyma klagomål och synpunkter. För detta ändamål har vi en postlåda uppsatt i vårt barnvagnsförråd på entréplan. Dessa underlag hanteras av rektor och diskuteras i styrelsen för beslut om fortsatt hantering. Det går även bra att lämna ett omdöme här på vår webbsida.

Avdelningar

På Lärkan finns avdelningarna Trumpeten och Tamburinen.

Trumpeten är indelad i två grupper - Lutan och Fiolen. 

Fiolen med 13 barn i åldrarna ca. 1-2,5 år och Lutan med 15 barn i åldern 2,5-4 år. 

Tamburinen består av 17 barn i åldrarna 4 - 6 år. Även här delas avdelningen upp i 2 grupper där en grupp är skolförberedande.

lärkan_musikförskola_vasastan_musik_barn
Pedagogik
Lärkan_musikförskola_vasatsan_musik_barn

Lärkan har en väl genomförd arbetsplan som ligger till grund för hur vi ska nå de uppsatta målen i Lpfö 18. Vid sidan av arbetsplanen har vi ett årshjul som tydligt visar vad vi fokuserar på månad för månad. Vi arbetar kontinuerligt med att systematiskt utvärdera, reflektera och planera vår verksamhet för att säkra kvalitén på förskolan.

Vi arbetar mycket med utepedagogik och försöker fokusera på musiken som en naturlig del av lärandet. Varje dag har vi en sångsamlig och ett stående inslag i verksamheten är sångsamlingen "Lärkandraget" varje fredag och de musikpräglade terminsavslutningarna.

 

En dag i veckan har vi musik med vår musikpedagog Erik, detta sker avdelningsvis och anpassas utifrån de olika barngruppernas ålder. Då får vi sjunga, spela och dansa till musik från all världens hörn. Vi vill att musiken ska vara som en "röd tråd" som genomsyrar hela vår verksamhet.

 

 

Utöver detta har vi ett stort intresse för matematik, naturkunskap och hållbar utveckling.

Kommunikation

Vi använder oss av Tyra-appen som förenklar kommunikationen mellan förskolan och hemmet och ger pedagoger, förskolechef och föräldrar helt nya möjligheter att ge och få information. Här finns barnens scheman, veckohändelser, kontaktuppgifter och viktig information som allergier och specialkost mm. Pushnotiser underlättar kommunikationen och påminner tex om att det är dags att fylla på extrakläder.

Med Tyra-appen kan våra pedagoger enkelt dela dokumentation som bilder och förklarande texter i form av en blogg eller personlig portfolio. 

Eftersom vi tycker mer om att samtala än att trycka på knappar tar vi oss alltid tid till det lilla eller stora samtalet vid lämning eller hämtning. Är det något finns vi även alltid ett telefonsamtal bort!

Hej! Har det gått bra idag?

Tyra_lärkan_musikförskola_kommunikation
Tyra_lärkan_musikförskola_kommunikation
Måltider
Mat_lärkan_stockholm_egen_kock_vasastan

På Lärkan serveras lunch, mellanmål och frukt. Vi kan även tillhandahålla frukost om ett sådant behov skulle finnas.

Maten är hemlagad av vår kock Maria som planerar näringsriktiga veckomenyer med en variation av husmanskost, mat från olika länder och barnens favoriter. Barn och pedagoger är också delaktiga i matplaneringen på olika sätt och det kan exempelvis vara genom teman och andra pedagogiska inslag. Ute på vår gård finns en grill som Maria använder när vädret tillåter och då dukar vi upp till gemensam utomhusbuffé.

 

Maten är en viktig del i vår verksamhet. Maria lagar det mesta från grunden och i möjligaste mån med ekologiska råvaror. Lärkan lägger stor vikt på maten och måltiderna som även har stor betydelse för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande. 

Alla måltider serveras med färska grönsaker i variation, mjölk och vatten. Vi erbjuder även allergianpassad mat för de barn som behöver det. 


Vill du se hur maten på Lärkan ser ut och själv inspireras vad du ska laga hemma? Följ vår kock Maria på Instagram via kontot @musikforskolanlarkanskok 

bottom of page